چینی زرین بهترین و با کیفیت ترین تولیدکننده ظروف چینی در جهان است. سرویس چینی یکی از اقلام جهیزیه می باشد و برای خرید آن باید به نکاتی از قبیل کیفیت، کارایی و برند آن توجه شود. انتخاب سرویس غذاخوری مناسب و زیبا در دکوراسیون و چیدمان میز غذاخوری موثر است. شرکت چینی زرین تولید کننده انواع ظروف چینی در رنگ ها و طرح های مختلف است. چینی زرین طراحی و رنگ کردن محصولاتش را با روش IGD (دکور داخل لعابی) انجام می دهد. در این روش پوششی لعابی روی طرح و نقش ظروف را می گیرد و در برابر شستشو در ماشین ظرفشویی مقاوم تر می شوند. مزیت دیگر روش دکور داخل لعابی این است که ظروف زیباتر و درخشان تر می شوند.
محصولات چینی زرین از نظر شکل قالب در 8 گروه ایتالیا اف، وینچی، وینچی الیسه، آسترو، شهرزاد، رادیانس، نئوکلاسیک و کواترو دسته بندی می شود.
سرویس های غذاخوری ایتالیا اف گرد هستند و 28 و 102 پارچه می باشند. سرویس های 28 پارچه ایتالیا اف شامل 6 عدد پلوخوری، 6 عدد خورش خوری، 6 پیش دستی، 6 عدد ماست خوری، 2 عدد دیس و 2 عدد نمکدان می شود. سرویس های 102 پارچه ایتالیا اف 12 نفره است و شامل 18 عدد پلوخوری، 12 عدد خورش خوری، 18 عدد پیش دستی، 12 عدد ماست خوری، 1 عدد سوپ خوری درب دار، 1 عدد ظرف سالاد، 3 عدد دیس، 1 عدد قوری با درب، 1 عدد قندان با درب، 2 عدد شکرریز، 12 عدد فنجان و نعلبکی و 6 عدد نمکدان می شود. از سرویس های 28 پارچه چینی زرین سری ایتالیا اف می توان به سرویس های زیر اشاره کرد:

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل ریوا پلاتینی درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل پینک رز درجه 1

 
سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل ریوا پلاتینی درجه یک سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل پینک رز درجه

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل سپیدار درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل هدیه درجه عالی

 
سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل سپیدار درجه عالی سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل هدیه درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Rose Flower درجه عالی
سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Aran درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Rose Flower درجه عالی سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Aran درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل ریوا طلا درجه عالی
سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Valencia درجه یک
 

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل ریوا طلا درجه عالی سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Valencia درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Bidgol درجه یک
سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Khatereh 2 درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Bidgol درجه یک سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Khatereh 2 درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Sepid Sadaf 2 درجه عالی

سرویس غذاخوری 102 پارچه 12 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Riva درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Sepid Sadaf 2 درجه عالی سرویس غذاخوری 102 پارچه 12 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Riva درجه عالی
 

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Isfahan 2 درجه عالی

سرویس چینی 28 پارچه 6 نفره غذاخوری چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Aseman 2 درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Isfahan 2 درجه عالی سرویس چینی 28 پارچه 6 نفره غذاخوری چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Aseman 2 درجه عالی
 

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Indigo 2 درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Rose Flower درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Indigo 2 درجه یک سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Rose Flower درجه یک
 

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل ساکورا صورتی درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Roma درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل ساکورا صورتی درجه یک سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری ایتالیا اف مدل Roma درجه عالی


سرویس های غذاخوری وینچی چینی زرین به شکل چهارگوش با اضلاع منحنی اند و 29 و 90 پارچه هستند. سرویس های 29 پارچه سری وینچی چینی زرین شامل 6 عدد پلوخوری، 6 عدد خورش خوری، 6 پیش دستی، 6 عدد ماست خوری، 2 عدد دیس، 1 عدد کاسه سالاد و 2 عدد نمکدان می شوند. سرویس های 90 پارچه این سری نیز 12 نفره است و شامل 12 عدد پلوخوری، 12 عدد خورش خوری، 12 عدد پیش دستی، 12 عدد ماست خوری، 1 عدد سوپ خوری درب دار، 1 عدد ظرف سالاد، 3 عدد دیس، 1 عدد قوری با درب، 1 عدد قندان با درب، 2 عدد شکرریز، 12 عدد فنجان و نعلبکی و 6 عدد نمکدان می شود. از سرویس های 29 پارچه چینی زرین می توان سرویس های زیر را نام برد:

سرویس غذاخوری 29 پارچه 6 نفره چینی زرین سری وینچی مدل باروک درجه عالی

سرویس غذاخوری 29 پارچه 6 نفره چینی زرین سری وینچی مدل White درجه عالی

سرویس غذاخوری 29 پارچه 6 نفره چینی زرین سری وینچی مدل باروک درجه عالی سرویس غذاخوری 29 پارچه 6 نفره چینی زرین سری وینچی مدل White درجه عالی


ظروف تخت سرویس غذاخوری وینچی الیسه چینی زرین به شکل چهارگوش با اضلاع منحنی و ظروف گرد آن به شکل بیضی هستند. تعداد پارچه سرویس های وینچی الیسه 30 و 97 است. سرویس های 30 پارچه شامل 6 عدد پلوخوری، 6 عدد خورش خوری، 6 پیش دستی، 6 عدد ماست خوری، 2 عدد دیس، 1 عدد کاسه سالاد و 3 عدد نمکدان می شوند. سرویس های 97 پارچه وینچی الیسه شامل 12 عدد پلوخوری، 12 عدد خورش خوری، 12 عدد پیش دستی، 12 عدد ماست خوری، 6 عدد پیاله 20 بیضی، 1 عدد پیاله 26 بیضی، 1 عدد سوپ خوری درب دار، 1 عدد ظرف سالاد، 3 عدد دیس، 1 عدد قوری با درب، 1 عدد قندان با درب، 2 عدد شکرریز، 12 عدد فنجان و نعلبکی و 6 عدد نمکدان می شود. از سرویس های وینچی الیسه می توان به سرویس زیر اشاره کرد.

سرویس غذاخوری 30 پارچه 6 نفره چینی زرین سری وینچی الیسه مدل بهاران درجه عالی

سرویس غذاخوری 30 پارچه 6 نفره چینی زرین سری وینچی الیسه مدل بهاران درجه عالی

سرویس غذاخوری چینی زرین سری آسترو به شکل چهارگوش با اضلاع موج دار است. تعداد پارچه سرویس های آسترو 30 و 91 است. سرویس های 30 پارچه شامل 6 عدد پلوخوری، 6 عدد خورش خوری، 6 پیش دستی، 6 عدد ماست خوری، 1 عدد دیس، 2عدد ظرف میوه خوری و 3 عدد نمکدان می شوند. سرویس های 91 پارچه آسترو شامل 12 عدد پلوخوری، 12 عدد خورش خوری، 12 عدد پیش دستی، 12 عدد ماست خوری، 2 عدد ظرف میوه خوری، 1 عدد سوپ خوری درب دار، 3 عدد دیس، 1 عدد قوری با درب، 1 عدد قندان با درب، 2 عدد شکرریز، 12 عدد فنجان و نعلبکی و 6 عدد نمکدان می شود. از سرویس های وینچی آسترو می توان به سمن، فلورانس و ... اشاره کرد.

سرویس غذاخوری چینی زرین سری شهرزاد گرد است. سرویس های سری شهرزاد چینی زرین 35 و 108 پارچه هستند. سرویس های 35 پارچه شامل 6 عدد پلوخوری، 6 عدد خورش خوری، 6 پیش دستی، 6 عدد ماست خوری، 1 عدد کاسه سالاد، 6 عدد پیاله، 2 عدد دیس و 2 عدد نمکدان می شوند. سرویس های 108 پارچه چینی زرین شامل 12 عدد پلوخوری، 12 عدد خورش خوری، 18 عدد پیش دستی، 12 عدد ماست خوری، 1 عدد سوپ خوری درب دار، 2 عدد ظرف سالاد، 3 عدد دیس، 1 عدد قوری با درب، 1 عدد قندان با درب، 2 عدد شکرریز درب دار، 12 عدد فنجان و نعلبکی، 6 عدد پیاله 18، 3 عدد پیاله 21 و 6 عدد نمکدان می شود. آرایه های مریدین،

سرویس غذاخوری 35 پارچه 6 نفره چینی زرین سری شهرزاد مدل ژانتی فیروزه ای درجه 1

سرویس غذاخوری 35 پارچه 6 نفره چینی زرین سری شهرزاد مدل وایت رز درجه عالی

سرویس غذاخوری 35 پارچه 6 نفره چینی زرین سری شهرزاد مدل ژانتی فیروزه ای درجه 1 سرویس غذاخوری 35 پارچه 6 نفره چینی زرین سری شهرزاد مدل وایت رز درجه عالی

 کوئین و ... از سرویس های سری شهرزاد چینی زرین هستند.

سرویس غذاخوری سری رادیانس چینی زرین سری رادیانس گرد است. سرویس های سری رادیانس چینی زرین 28 و 102 پارچه هستند. اقلام این سرویس مانند سرویس ایتالیا اف است. از سرویس های رادیانس می توان به

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری رادیانس مدل White 2 درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری رادیانس مدل White 2 درجه عالی

و طرح سیلور ری اشاره کرد.
سرویس غذاخوری چینی زرین سری نئوکلاسیک گرد است و طرح آن برای افرادی مناسب است که سبک مدرن امروزه به سبک پذیرایی پس از رنسانس علاقه مندند. سرویس های سری نئوکلاسیک 29 و 103 پارچه هستند. اقلام سرویس 29 پارچه این سری مشابه اقلام سرویس 6 نفره سری وینچی است. سرویس 103 پارچه چینی زرین سری نئوکلاسیک شامل شامل 12 عدد پلوخوری، 12 عدد خورش خوری، 12 عدد پیش دستی، 12 عدد ماست خوری، 1 عدد سوپ خوری درب دار، 2 عدد ظرف سالاد، 3 عدد دیس، 1 عدد قوری با درب، 1 عدد قندان با درب، 2 عدد شکرریز، 12 عدد لیوان، 12 عدد فنجان و نعلبکی و 6 عدد نمکدان می شود. از سرویس های سری نئوکلاسیک می توان به داتیس و آرتمیس اشاره کرد.

سرویس غذاخوری چینی زرین سری کواترو چهارگوش است و اضلاع منحنی ملایم آن، زیبایی و جذابیت این ظروف را دوچندان کرده است. سرویس های سری کواترو چینی زرین 27 و 98 پارچه هستند. سرویس 27 پارچه سری کواترو شامل 6 عدد پلوخوری، 6 عدد خورش خوری، 6 پیش دستی، 6 عدد ماست خوری، 1 عدد دیس و 2 عدد نمکدان می شود. سرویس 98 پارچه کواترو شامل 12 عدد پلوخوری، 12 عدد خورش خوری، 18 عدد پیش دستی، 12 عدد ماست خوری، 1 عدد لیوان ماگ، 1 عدد سوپ خوری درب دار، 2 عدد ظرف سالاد، 3 عدد دیس، 1 عدد قوری با درب، 1 عدد قندان با درب، 2 عدد شکرریز، 12 عدد فنجان و نعلبکی و 6 عدد نمکدان می شود. از سرویس های پرفروش سری کواترو می توان به مدل های زیر اشاره کرد:

سرویس غذاخوری 27 پارچه 6 نفره چینی زرین سری کواترو مدل سلنا زرد درجه عالی

سرویس غذاخوری 27 پارچه 6 نفره چینی زرین سری کواترو مدل Valencia درجه یک

سرویس غذاخوری 27 پارچه 6 نفره چینی زرین سری کواترو مدل سلنا زرد درجه عالی
 

سرویس غذاخوری 27 پارچه 6 نفره چینی زرین سری کواترو مدل White درجه یک

سرویس غذاخوری 27 پارچه 6 نفره چینی زرین سری کواترو مدل موناکو درجه عالی

سرویس غذاخوری 27 پارچه 6 نفره چینی زرین سری کواترو مدل White درجه یکسرویس غذاخوری 27 پارچه 6 نفره چینی زرین سری کواترو مدل موناکو درجه عالی

سرویس غذاخوری 27 پارچه 6 نفره چینی زرین سری کواترو مدل سمن درجه یک

سرویس غذاخوری 27 پارچه 6 نفره چینی زرین سری کواترو مدل سمن درجه یک

سرویس غذاخوری چینی زرین سری آلگرو قالب گرد دارد و رنگ بندی زیبای آن سفره های شما را دلنشین می کند. سرویس های غذاخوری سری آلگرو 28 پارچه هستند. یکی از سرویس های زیبای این سری ماربل می باشد.

سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری آلگرو مدل ماربل درجه یک

 
سرویس غذاخوری 28 پارچه 6 نفره چینی زرین سری آلگرو مدل ماربل درجه یک